За Купувачи

За Купувачи

Качествените продукти на “Бългериън Комодитис” ООД се доставят само от доверени доставчици. Провеждаме редовни одити, извън одитите на доставчиците от трети страни. Работим единствено с компании сертифицирани поне по системата HACCP („Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“). Повечето от нашите доставчици са сертифицирани по ISO 22000 и Международните стандарти за безопасност на храната IFS, версия 6. Продуктите ни не съдържат ГМО и отговарят на съвременните спецификации.