Něco o nás

My jsme odpovědni, abychom obsluhovali klienty, kteří hledají produkty vysoké jakosti bulharského původu. Naším posláním není jen pomáhat kupujícím, ale pomoc každému místnímu výrobci a vývozci, aby našel správný trh a povolil prodej po celém světě. Našim základním cílem je najít nové produkty a trhy.

„Bulgarian Commodities“ Ltd. pracuje jenom se zkušenými partneři, kteří zaručují nejlepší výsledky. Naše poznatky nám dávají možnost, abychom Vám zabezpečili potřebnou podporu na dosáhnutí úspěchu z prvního rozhovoru, dohody, požadavků na balení a etikety, pomocí logistiky a všechny jiné potřebné podrobnosti na dodávku nebo příjem produktů, do místa určení. Můžeme také uskutečnit dodávku stejně dobře, bez významu na to, zda se uskutečňuje silniční dopravou, po vodě, železniční dopravou a nebo kombinace posledních. Náš logistický tým Vám vysvětlí všechny výhody nebo nedostatky každého jednoho způsobu dopravování, tak, aby jste měli možnost si vybrat nejoptimálnější variantu k tomuto momentu.

Věrnost – to je motto „Bulgarian Commodities“ Ltd. Věříme, že důvěra mezi zákazníkem a dodavatelem má velký rozhodující význam, aby byl úspěšný jeden busines. My nejenom budujeme obchodní partnerství se zákazníkem, a přátelství mezi všemi účastníky v procesu.

„Bulgarian Commodities“ Ltd. spolupracuje s partnery ze Severní Ameriky, Velká Británie, Západní a Východní Evropa.