O kupujícím

O kupujícím

Jakostní výrobky na „Bulgarian Commodities“ Ltd. se dodávají jenom od důvěrných dodavatelů. Provádíme pravidelný audit, mimo audity dodavatelů třetíma stranami. Pracujeme jedině se sdruženími, které jsou certifikované aspoň podle systému NASSR („Analýza nebezpečných bodů a kontrola kritických bodů“). Větší část našich dodavatelů mají certifikáty na ISO 22000 a Mezinárodní normy pro bezpečnost potravin IFS, verse 6. Naše produkty neobsahují GMO a odpovídají součastným specifikacím.