Project Description

Rafinowany olej słonecznikowy

Olej jest produktem, przydatny przede wszystkim ze względu podstawowych kwasów tłuszczowych, które dostarcza ludzkiego ciała. Nienasycone kwasy tłuszczowe, metabolizowane w organizmie w różnych sposobach, tworzą pochodne, które są ważne dla normalnego przebiegu funkcji życiowych. Biorą one udział w regulacji napięcia naczyniowego oraz napięcia gładkomięśniowych organów, bezpłodność oraz funkcji reprodukcyjnej przy urodzeniu, w procesie krzepnięcia krwi.

Appearance(>4o °C): Clear, transparent
Flavor and Odor without strange smell, bland
Colour (5¼ Lovibond) max 7.5 Y/0.9 R (red yellowish)
Moisture and Volatile max. 0.05 %
Acidity   max. 0,10%
Peroxide Value max. 1 meq O2/kg
Iodine value min. 110/ max. 143
Soaps level 5 ppm
Impurities 0%
Cold test at 0 °C max. 5.5 hrs neg.
Phosphorous max. 5 ppm
GMO-Confirmation The above product is not genetically modified, derived from non -genetically organisms and need not marked as clearly defined by EU directives 1829/2003 and 1830/2003 on traceability and labeling of Genetically modified food and feed. 
Classification Edible Oil; Refined, Bleached, Deodorized, Winterized 100% Sunflower Oil.
Allergens  The above product contains no allergy-causing substance according to the Regulation 1169/2011
Other: All parameters not mentioned as well as environmental contamination are in according the EU laws and regulations 1881/2006, 1259/2011, 835/2011. Refined and customs cleared within the EU, fit for human consumption.